Wij stellen de jaarrekening van uw onderneming samen en voorzien de jaarrekening van een samenstellingverklaring. Tevens verzorgen wij voor u de publicatiestukken ten behoeve van de jaarlijkse publicatie bij de Kamer van Koophandel (voor B.V.'s.) De jaarrekening wordt opgesteld ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting. Tevens kunt u de jaarrekening gebruiken voor interne
rapportage en verslaglegging. Indien u uw onderneming voert in een B.V.-structuur bent u zelfs verplicht door wetgeving een jaarrekening op te stellen volgens de richtlijnen beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Ook kunnen wij tussentijds overzichten en management informatie rapportages (MIS systemen) voor uw onderneming opstellen zodat u een juist beeld krijgt hoe uw onderneming ervoor staat.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP !
CONTACT