De belastingdienst verlangt dat de ondernemer zorg draagt voor een deugdelijke administratie. Dit betekent dat het voeren van uw administratie is gebonden aan een groot aantal regels. Desgewenst verzorgen wij voor u de financiéle administratie. Hiervoor maken wij gebruik van het boekhoudpakketten AccountView en Exact. Afhankelijk van uw wensen boeken wij uw bescheiden maandelijks, per kwartaal of eens in het jaar. De wens van de ondernemer inzake frequentie van de verwerking van de administratie hangt vaak af van het aangifte tijdvak van de omzetbelasting.
Indien uzelf de financiéle administratie voert (boekt in een boekhoudpakket) kunnen wij tevens controles verzorgen op deze verwerkingen. Wij zijn bekend met de meeste gangbare boekhoudpakken (AccountView, Exact, Multivers, Snelstart, Grote Beer, AFAS, Davilex, King en Cash.) Tevens kunnen wij uw berekening van de omzetbelasting toetsen en controleren.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP !
CONTACT