Een startende ondernemer weet veel van zijn eigen vakgebied echter staat vaak blanco ten opzichte van bedrijfseconomische, fiscale en financiéle aangelegenheden. Wij helpen u als starter op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied om samen van uw nieuwe onderneming een succes te maken. Behalve u te ontlasten door de financiele administratie en de fiscaliteiten uit handen te nemen zodat u zich kan richten op uw startend bedrijf kunnen wij u ook begeleiden op bedrijfseconomisch vlak. Bijvoorbeeld het meedenken over mogelijkheden en gevolgen van investeringen, de eventuele financieringsaanvraag voorbereiden en begeleiden, allerlei soorten begrotingen en prognosese opstellen voor uw startend bedrijf etc. Voor startende ondernemers hanteren wij concurrerende tarieven, laat u informeren.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP !
CONTACT